ПРО КАФЕДРУ

Кафедра  філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є однією з найстаріших кафедр навчального закладу, яка функціонує з травня 1930 року.

За час свого існування, відповідно до потреб і вимог освіти, змінювалась назва та освітні напрямки діяльності кафедри.

В центрі філософських роздумів професорсько-викладацького складу знаходяться дослідження наукових проблем нелінійного розвитку світу, синергетичного осмислення  проблем буття, дослідження процесів самоорганізації і взаємодії відкритих складних систем, коеволюційних процесів, глобалізації, нанотехнологій, суспільства ризику, суспільства знань тощо.

Основні напрямки наукової діяльності  кафедри:

  • філософське осмислення впливу технологій на розвиток науки і суспільства;
  • методологічний аналіз феномену супертехнологій у суспільстві ризику;
  • філософська інтерпретація конвергенції НБІКС комплексу;
  • філософський дискурс про превентивну освіту в умовах розвитку супертехнологій;
  • філософсько-методологічний  аналіз феномену меганауки в умовах суспільства ризику;
  • феномен трансгуманізму у сучасному науковому дискурсі, проблеми людини ери супертехнологій;
  • інформаційно-мережева парадигма: філософський аналіз;
  • глобалізація: ноосферо-гуманістичний вимір та інші.

Кафедра систематично організовує та проводить Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції.

Колектив  кафедри активно залучає до наукової роботи студентів. Науково-педагогічні працівники кафедри керують студентськими науковими дослідженнями.

Кафедра активно співпрацює з такими провідними науковими установами: Національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Вінницьким національним технічним університетом, Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова  та іншими навчальними закладами.

Значна увага на кафедрі приділяється  організації навчального процесу в умовах європейської  кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу.

На теперішній час на кафедрі проваджують освітню та наукову діяльності 7 науково-педагогічних працівників.

В 2016 році була ліцензована спеціальність «033 Філософія» за освітнім рівнем «бакалавр» та «магістр».

Викладачі  активно працюють над розробкою курсів з дисциплін філософії, соціології, політології, релігієзнавства, філософії освіти, філософії науки, історії зарубіжної культури, етики, естетики та ін. На кафедрі розроблені навчально-методичні комплекси, робочі програми, плани семінарських занять. З більшості дисциплін, які викладаються кафедрою, розроблені відповідні навчальні та методичні посібники, курси лекцій.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

Снегірьов Ігор Олександрович

Завідувач кафедри

СНЕГІРЬОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Ведмедєв Михайло Михайлович

ВЕДМЕДЄВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

доктор філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Наумкіна Олена Анатоліївна

НАУМКІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Бондар Ірина Олександрівна

БОНДАР ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Зленко Наталія Миколаївна

ЗЛЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

кандидат філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Пономаренко Тетяна Олександрівна

ПОНОМАРЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат філософських наук, старший викладач

ДЕТАЛЬНІШЕ
Дєнєжніков Сергій Сергійович

ДЄНЄЖНІКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародних зв’язків (сумісник)

ДЕТАЛЬНІШЕ
Рябуха Наталія Миколаївна

РЯБУХА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

старший лаборант кафедри.

У 1988 році закінчила
історичний факультет
СДПУ імені А.С. Макаренка