Previous Next

Захист магістерських кваліфікаційних робіт у студентів спеціальності 014 Середня освіта (ІСТОРІЯ) денної форми навчання

23-24 грудня 2020 року в Навчально-науковому інституті історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбувся захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітнього рівня «Магістр» денної форми навчання.

Екзаменаційну комісію склали канд. іст. н., доц., директор ННІПМВ Ю.В.Подрєз, канд. іст. н., доц., в.о. завідувача кафедри історії України О.В.Вовк, канд. пед. н., доц., в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін С.І.Моцак , канд. іст. н., ст. викл. О.В.Жуков. Очолив екзаменаційну комісію доц. О.В.Вовк.

Оцінювання результатів захисту кваліфікаційних робіт відбувалось відповідно до чинного законодавства та Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету (протокол №5 від 30 листопада 2020 р.).

Вітаємо всіх наших випускників-магістрів  денної форми навчання з успішним захистом! Бажаємо втілення планів і задумів!


Надрукувати   E-mail

Інші статті