Співпраця

Одним з основних напрямів діяльності навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин є розвиток співпраці із закладами освіти, державними та науковими установами як на теренах України, так і за кордоном. Співпраця з нашими партнерами спрямована на професійну підготовку здобувачів вищої освіти та постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на рівні сучасних стандартів та вимог.

Співпраця з українськими партнерами

Інститут прагне розширювати плідні наукові зв'язки, здійснювати обмін фахівцями, теоретичним і методичним досвідом, започатковувати спільні дослідницькі проєкти та спільні заходи з  українськими партнерами, з якими укладено договори про співпрацю:

Міжнародна співпраця

Договори про співпрацю

Міжнародна діяльність навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, створення оптимальних умов для забезпечення академічної мобільності студентів та викладачів, реалізації спільних освітніх програм, проєктів, підготовки наукових кадрів. 

Головними напрямами міжнародного співробітництва є:

  • співпраця з міжнародними освітніми установами;
  • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів;
  • залучення науково-педагогічних працівників, магістрантів та аспірантів до участі у міжнародних проєктах;
  • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
  • сприяння науковій співпраці з іноземними колегами;
  • можливість отримання студентами подвійних дипломів.

Науково-педагогічні працівники інституту плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить участь викладачів у міжнародних стажуваннях, публікації в закордонних виданнях (монографій, наукових статей), участь у міжнародних конференціях.

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін (за результатами конкурсного відбору) виборола право взяти участь у ґрантовому проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що реалізується Радою з міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки Посольства Великої Британії, Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Академії української преси.

Меню