Сучасні музеї – центри збереження та використання історико-культурної спадщини (Всеукраїнська з міжнародною участю)