Підвищення кваліфікації

Напрями діяльності

Підвищення кваліфікації, стажування здійснюється за програмами (2021-2022 н.р., 2022-2023 н.р.)

 • Програма підвищення кваліфікації «Методика формування предметних історичних компетентностей здобувачів освіти в умовах Нової української школи та російсько-української війни 2014-2022 р.»
  (обсязі 180 год. 6 кредитів (ЄКТС).
 • Програма підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми методики навчання історії в умовах сучасного освітнього середовища»
  (обсязі 30 год. 1 кредит (ЄКТС).
 • Програма підвищення кваліфікації «Основи філософських знань»
  (обсязі 180 год. 8 кредитів (ЄКТС).
 • Програма підвищення кваліфікації «Методика викладання філософських дисциплін у ЗВО та шляхи її вдосконалення»
  (обсязі 180 год. 6 кредитів (ЄКТС).
 • Програма підвищення кваліфікації «Новітні методики викладання історії в Новій українській школі»
  (обсязі 30 год. 1 кредит (ЄКТС).
 • «Актуальні питання викладання історії, правознавства, громадянської освіти, історії рідного краю у загальноосвітній середній школі та керівництво науково-дослідною роботою учнів»
  (обсязі 150 год. 5 кредитів (ЄКТС).
Порядок звернення для надання послуги по підвищенню кваліфікації

Для отримання послуги, педагогічний (науково-педагогічний) працівник подає у відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг  такі документи:

 • лист-направлення закладу освіти, у якому необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові працівника, який направляється на навчання, програму, за якою працівник виявив бажання підвищити кваліфікацію, форму, вид та обсяг підвищення кваліфікації.
 • копію першої сторінки паспорта;
 • договір на надання послуги (бланки договорів для юридичних та фізичних осіб розміщено нижче).

Документи надаються особисто за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Центральний корпус, кабінет № 147 Відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг.

За довідками звертатися за телефоном (0542) 68-59-37

ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка запрошує на курси підвищення кваліфікації вчителів історії та суспільних дисциплін (Постанова КМ України від 21.08.2019 р. № 800).

Курси підвищення кваліфікації проводяться на базі ННІ історії, права та міжнародних відносин імені А.С. Макаренка. Програма розрахована на один – п’ять років навчання (на вибір учасників освітнього процесу) і передбачає 5 кредитів ECTS (150 год.).

Вона включає 5 модулів, в кожному з яких 10 год. відведено на аудиторну та 20 год. на самостійну роботи. Послідовність вивчення модулів – на вибір учителів.

Аудиторна робота передбачає проведення тренінгів, майстер-класів, дискусій, вебінарів, семінарів, круглих столів тощо. Самостійна робота здійснюється в індивідуальній формі, в тому числі шляхом он-лайн комунікації. Стосовно тематики модулів звертатися до Моцак Світлани Іванівни (0662221886), Авхутської Світлани Олександрівни (0502909393)

Виконання програми окремого модуля (відвідування аудиторних занять протягом двох субот в календарному році та обговорення результатів самостійної позааудиторної роботи на останньому занятті) завершується отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації (30 год.).

Програма передбачає отримання максимум 5 свідоцтв. Слухачі курсів отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Для проходження курсів підвищення кваліфікації вчителю необхідно мати:

 • лист – направлення із закладу освіти, в якому необхідно вказати платника та вид і кількість програм (може бути одночасно декілька);
 • копію паспорту (перша сторінка).

Вартість – 1 кредит – 360 грн (за рахунок фізичних і юридичних осіб).

Запис на курси у відділі працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг за адресою:

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87 (центральний корпус, 1 поверх, каб. 147)

тел.: (0542) 68-59-37, 066-60-30-935 (Коленченко Ольга Іванівна)

job@sspu.edu.ua

Меню