Новини

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін стала співорганізатором міжрегіональної онлайн-конференції

Сьогодні, 29 квітня 2021 року в рамках постійної співпраці студенти спеціальностей 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія НН Інституту історії, права та міжнародних відносин СумДПУ ім. А.С. Макаренка взяли участь у міжрегіональній онлайн-конференції «Сучасна освіта: проблеми, реалії та перспективи», яка відбувалася на базі факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З привітальним словом до учасників конференції звернулися представники адміністрації: перший проректор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, к. ф.-м. наук, доцент Овчаренко Анатолій Володимирович; д. і. н., професорка, завідувачка кафедри історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, модераторка заходу Рижева Надія Олександрівна.

Після завершення пленарного засідання робота конференції продовжилася на секціях, серед доповідачів яких були наші студенти, підготовлені викладачами к.п.н., доц. Моцак С.І., к.і.н., доц. Подрєз Ю.В., к.і.н., доц. Вовком О.В., к.п.н., доц. Авхутською С.О., к.філ.н., доц. Снегірьовим І.О., к.і.н., доц. Турковим В.В., к.п.н., доц. Снагощенко В.В., к.і.н., ст.викл. Михтуненко В.В., які гідно представили свої дослідження.

Зокрема з цікавою доповіддю «Контроверсійні питання сучасної історії України» виступив Федоришин Павло, магістр 051 групи ННІ історії, права та міжнародних відносин (науковий керівник: Подрєз Юлія Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України СумДПУ ім. А.С. Макаренка).

Щиро вдячні організаторам заходу за можливість долучитися до роботи на конференції!

Меню