Новини

Інститут історії, права та міжнародних відносин першим розпочинає магістерську практику

7 вересня 2020 р. відбулася настановча конференція з педагогічної (виробничої) практики для студентів-магістрів 6 курсу Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Керівник практикою канд.пед.н., доц. С.І. Моцак надала установки щодо організації та проходження студентами-практикантами практики на базі коледжів, технікумів та училищ м. Суми протягом чотирьох робочих тижнів. Студенти отримали детальну інформацію щодо проходження практики в умовах карантину, а також звітної документації від керівника практикою СумДПУ ім. А.С. Макаренка І.В. Ємець та методистів з практики: канд. психол. н., доц. С.В. Пухно, канд.пед.н., доц. Кривонос О.Б., канд.пед.н., доц. Авхутської С.О.

Педагогічна (виробнича) практика надає можливість студентам закріпити отримані на заняттях вміння та навички, провести уроки з історії та виховні години, відчувши всі переваги обраної професії та радість спілкування з дітьми.

Меню