Новини

Стартувала виробнича науково-дослідна практика студентів освітньої програми Історія та археологія

15 квітня 2024 р. розпочалася виробнича науково-дослідна практика здобувачів освіти 4 року навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія.

12 квітня 2024 р. відбулася настановча конференція, під час якої здобувачі ознайомилися із завданнями практики та основними напрямками роботи.

Базою практики є Сумський обласний краєзнавчий музей. В перший день практики відбулася зустріч із директором та керівництвом музею під час якої студенти ознайомилися із базою практики, основними напрямками роботи музею та завданнями із якими установа стикається в умовах сьогодення. Були визначені основні завдання та напрямки роботи завдяки яким, студенти удосконалять теоретичні знання та набудуть практичні навички, які дозволять їм працювати за фахом у майбутньому.

Особливістю даної практики є те, що в її процесі відбувається ознайомлення з усіма аспектами майбутньої професійної діяльності, формуються уміння і навички, необхідні для підготовки і проведення екскурсій в музеях, формування тематичних експозицій тощо. Виробнича практика, передбачена навчальними планами ННІ історії, права та міжнародних відносин на 4 курсі, займає важливе місце в системі професійної підготовки майбутніх істориків – наукових співробітників. Необхідність проходження студентами такої практики пояснюється потребою актуалізувати дослідження історико-культурної спадщини народу, формувати бережливе і шанобливе ставлення до культурної скарбниці, розвивати емоційно-моральну сферу особистості, її духовні потреби і ціннісні орієнтації. Будучи складовою частиною навчально-виховного процесу, вона поглиблює раніше набуті знання з історії, археології та етнографії.

Дякуємо директору Сумського обласного краєзнавчого музею Владиславу ТЕРЕНТЬЄВУ за надану можливість пройти практику в очному форматі.

Меню