Новини

Відбулося засідання кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

2 березня 2023 року відбулося засідання кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин в змішаному форматі.

Завідувачка кафедри Світлана МОЦАК винесла на порядок денний низку важливих питань, серед яких про проведення наукових заходів викладачами кафедри у ІІ семестрі 2022-2023 н.р., про активізацію публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри, про конкурс студентських наукових робіт, про участь студентів-міжнародників в Міжнародній міждисциплінарній школі «Європейська спадщина в публічному дискурсі» в Познанському університеті імені Адама Міцкевича (Польща), про організацію та хід педагогічної практики студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія), про проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедри у закладах освіти міста та області.

В ході засідання були розглянуті питання підготовки до акредитації за ОПП Міжнародні відносини першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» та ОПП Середня освіта (Історія ) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Члени кафедри д.і.н, проф. Сокирська В.В., д.і.н., доц. Потєхін О.В., к.і.н., доц. Подрєз Ю.В., к. і. н., доц. Безсонова М.М., к.і.н., доц. Ціватий В.Г., к.і.н., доц. Горобець І.В., к.ф.н., доц. Снегірьов І.О., к.і.н., ст. викл. Жуков О.В., к.і.н., ст. викл. Михтуненко В.В., активно включалися в обговорення питань, що розглядалися. Спільно шукали шляхи вирішення актуальних проблем.

В ході засідання були розглянуті й інші питання, важливі для життєдіяльності та якісної роботи кафедри.

Працюємо! Перемагаємо!

 

Меню