Новини

Зустріч магістрантів із стейкхолдером освітньої програми Середня освіта (Історія)

14 вересня 2021 р. в СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулася зустріч магістрантів із стейкхолдером освітньої програми 014 «Середня освіта (Історія)» – директором Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 Педяш Наталією Олегівною.

В рамках зустрічі було обговорено нагальні проблеми шкільної освіти, кадрові запити сучасного суспільства, перспективи та можливості працевлаштування випускників-істориків.

Стейкхолдер освітньої програми зауважила, що на сьогоднішній день запит на вчителів великий, вчителів у школах бракує, особливо фахівців, здатних ефективно працювати в реаліях сучасності, тому метою освітніх програм усіх  рівнів є забезпечити здобувачу вищої освіти якісне засвоєння знань та розвиток професійних умінь і навичок, що надасть можливість вільного доступу до працевлаштування та наукової діяльності. 

Меню