Новини

28-29 листопада 2019 р. на базі кафедри історії України Навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася ІV Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі дослідження:

28-29 листопада 2019 р. на базі кафедри історії України Навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася ІV Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації».

Конференція відбулася за такими напрямами: «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ», «ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ СУМЩИНИ», «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ», «ЕТНОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ», «АРХЕОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ», «ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА, ОСВІТА, НАУКА, ПРАВО В МИНУЛОМУ ТА СУЧАСНОМУ».

Учасники конференції розглянули актуальні проблеми сучасної історичної науки на регіональному, всеукраїнському на світовому рівнях.

Інші статті