Новини

Професійні компетентності у сфері міжнародних відносин студентів-міжнародників в практичній дії

Протягом 7-9 червня 2021 р. відбувся освітній модуль «Міжнародно-дипломатичний практикум», до якого були залучені студенти 2 курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Даним практикумом передбачено практичну реалізацію отриманих знань, умінь і навичок і набутих професійних компетентностей у сфері міжнародних відносин під час вивчення  таких дисциплін як «Теорія і практика дипломатії», «Дипломатичний протокол і етикет», «Публічне мовлення і міжнародна комунікація» під керівництвом  кандидата історичних наук, доцента Ціватого Вячеслава Григоровича.

Як майбутні фахівці у сфері міжнародних відносин студенти 2 курсу мали можливість попрактикуватися з таких тем як «Організація та проведення міжнародно-протокольних заходів» (театральна дипломатія і професійні навички щодо організації проведення заходів у сфері культурної дипломатії). Місцем такої практики стала головна сцена Сумського національного театру ім. М.С. Щепкіна.

Тему «Столовий етикет та організація дипломатичних прийняттів» було практично відпрацьовано в  реальних умовах – приміщенні ресторану «Марінад».

Також студенти на практиці продемонстрували свої професійні компетентності з театрального етикету під час перегляду вистави на малій сцені Сумського національного театру ім. М.С. Щепкіна.

Проходження «Міжнародно-дипломатичного практикуму» надає можливість студентам вже після 2 курсу закріпити практично отримані знання та набуті уміння і навички, а також сформовані професійні компетентності у сфері їхньої майбутньої професії – Міжнародні відносини.

Меню