Новини

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи»

25 березня 2021 року кафедрою всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин  СумДПУ імені А. С. Макаренка було проведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи».

Проведення конференції здійснювалося на дистанційній  платформі  Google Meet у співпраці  з навчальними закладами різних рівнів з Києва, Бахмута, Тернополя, Кропивницького, Чернігова, Полтави, Глухова, Лебедина, Миколаєва тощо.

Модератором заходу виступила кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін СумДПУ імені А.С. Макаренка Світлана Моцак, яка наголосила на тому, що близько 150 учасників даного наукового заходу об’єднала єдина мета - обговорення актуальних проблем викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в ЗЗСО, ЗФПО та ЗВО. Конференції такого рівня слугують обмінові науковим і методичним досвідом, употужнюють наукові контакти між дослідниками, сприяють розвиткові української методики.

З  побажаннями плідної роботи до учасників заходу звернулися перший проректор СумДПУ імені А. С. Макаренка кандидат наук з державного управління, професор Любов Пшенична, проректор з науково-педагогічної роботи СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, начальник управління Державної служби якості освіти в Сумській області  Алла Рябуха, методист  Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області  Галина Докторович, заступник директора ННІ історії, права та міжнародних відносин Олександр Жуков.

На пленарному засіданні  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Олена Пометун ознайомила учасників конференції з інтегрованим підходом у модельній програмі з історії та громадянської освіти в контексті Державного стандарту освіти.

Завідувачем відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидатом педагогічних наук Тетяною Ремех були представлені принципи відбору громадянознавчого змісту для курсів історії.

 Кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Петром Морозом було представлено дослідницький підхід до організації інтегрованого навчання історії.

Проектна діяльність на уроках всесвітньої історії була висвітлена кандидатом історичних наук, професором, завідувачем кафедри методики навчання суспільних дисциплін та ґендерної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Тетяною Ладиченко.

Сучасний стан застосування механізмів публічного управління якістю освіти було представлено у виступі начальника управління Державної служби якості освіти в Сумській області Алли Рябухи. 

Нові  підходи щодо вивчення історії в сучасній українській школі, вищій школі було представлено у виступах:  доктора педагогічних наук, професора кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Лілії Рябовол; кандидата педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка Наталії Ігнатенко; кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.  Короленка Юрія Вільхового; кандидата педагогічних наук, старшого викладача Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, докторанта Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Андрія Гриценка; кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Ганни Маринченко; викладача соціально-економічних дисциплін КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А. С. Макаренка» Сергія Венгеровського та ін.

На дискусійній платформі між учасниками конференції відбувся обмін науковим та практичним досвідом.

Результати участі у грантовому проекті  «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» який виконується у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси за підтримки посольств Великої Британії та США були представлені представниками закладів освіти Чернігова, Бахмута, Сум.

Проект "Mist" - стоп інструменталізації історії: результати та перспективи було представлено доктором історичних наук, професором, завідувачем кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету Галиною Докашенко.

Доцентами  Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка  Стрілюк Оленою, Павленко Людмилою, Коваленко Ольгою, Гринь Оленою було презентовано  гру-квест «300-фейкоборців».

Керівником центру забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені А.С.Макаренка  Мариною Ячменик  було представлено школу відповідального батьківства «Медіапазли».

Досвід імплементації інфомедійної грамотності в освітній процес закладу фахової передвищої освіти на прикладі Машинобудівного фахового коледжу СумДУ представила учасникам доктор філософії, викладач  Наталія Пономаренко.

В  межах конференції начальник лабораторії дистанційного навчання Юлія Колесник підвела підсумки участі СумДПУ імені А.С. Макаренка у Європейському тижні цифрової грамотності.

Дякуємо всім учасникам конференції за цікаві виступи! Нехай успіхи, благополуччя і стабільність супроводжують вашій роботі!

Інші статті