Новини

В ННІ історії, права та міжнародних відносин підбили підсумки виробничої (асистентської) практики

02 грудня 2020 р. магістранти ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ ім. А.С. Макаренка прозвітували про особливості проходження виробничої (асистентської) практики в університеті.

Носили горде звання «асистент» історики спеціальності 014 Середня освіта (Історія) в період із 02 листопада по 29 листопада 2020 р.

Виробнича практика проводилась на базі кафедр всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін та історії України. Керівник практики канд. пед.н., доцент Моцак С.І. узагальнила результати роботи студентів-магістрантів.

Кожен практикант мав змогу зробити самоаналіз власного потенціалу, виявити схильність до викладацької діяльності та розвинути такі компетенції, як: комунікативність, креативність, інформаційну культуру, вміння самостійно приймати рішення в контексті сучасних вимог до викладача вищої школи.

Магістранти були асистентами-викладачами, що дало їм можливість проводити практичні та лекційні заняття у студентів молодших курсів.

Під час відео-конференції практиканти обговорили сильні й слабкі сторони освітнього процесу у ВНЗ, розповідали про різні ситуації, які траплялися з ними, зокрема торкнулися питання підвищення мотивації до навчання у студентів молодших курсів. Магістранти зазначили, що практика в університеті їх приємно вразила, адже тепер вони усвідомили на скільки важливою є роль викладача в процесі освіти.

По закінченню відео-конференції магістранти презентували відео-спогад про своє студентське життя.

Відео-презентація

Меню