Новини

Завідувачі історичних кафедр обговорили перспективи співпраці в рамках академічної мобільності

02 грудня 2020 року кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ ім. А.С. Макаренка спільно з кафедрою всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка обговорили можливості академічної мобільності для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Історія).

Академічна мобільність надає можливість учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

Було обговорено умови і можливості укладання угоди про організацію обмінів між кафедрами, основною метою якої є підвищення якості історичної освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

Меню