Новини

Відбулася он-лайн зустріч гарантів освітніх програм з міжнародних відносин з Київського університету імені Бориса Грінченка та СумДПУ імені А.С. Макаренка

16 квітня 2021 р.  на базі Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин он-лайн зустріч адміністрації інституту (Подрєз Ю.В., директорка інституту, к.і.н., доцент; Моцак С.І., в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, к.п.н., доц.; Сокирська В.В., д.і.н., професор кафедри кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та МНІД; Михтуненко В.В., заступник директора інституту з наукової роботи, к.і.н., старший викладач) з гарантами освітніх програм «Регіональні студії» та  «Суспільні комунікації» Київського університету імені Бориса Грінченка Бессоновою М.М. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права) та  Слюсаренко І.Ю. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права).

Запропоновані проєкти освітніх програм та потенційні зміни до них, спрямовані на удосконалення якості вищої освіти, розглядалися в рамках роботи робочих груп по перегляду освітніх програм.

У ході обговорення були проаналізовані наступні питання: сильні та слабкі сторони освітніх програм, які варто посилити; види практик, які є потрібними для підготовки фахівців-міжнародників та специфіку організації та проведення практики в умовах локдауну; академічна мобільність здобувачів та викладачів; наукова робота.

Також відбулося обговорення формату атестації та випускових іспитів, питання відповідності освітніх програм Стандарту вищої освіти зі спеціальності 291 для бакалаврату та питання побудови логічно-структурних схем всіх освітніх програм, винесених на обговорення.

Учасники наради наголосили на важливості обміну професійним досвідом та нагальній потребі таких заходів для розкриття максимального потенціалу здобувачів вищої освіти та домовились про майбутню співпрацю між кафедрами університетів.

#СумДПУ

Меню