Кафедра історії України

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра історії України створена згідно рішення Ради Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка в жовтні 1991 року на базі кафедри історії СРСР. Підставою для цього стала постанова Міністерства народної освіти Української РСР від 2 вересня 1991 року (№1/д - 337) відповідно до якої, збільшувалась кількість годин на вивчення курсу «Історія України» і уводились нові навчальні дисципліни: «Археологія України», «Історіографія історії України» тощо. «Історія України» викладається в інституті історії та філософії протягом 8 семестрів (з І по ІV курси) – ОС «Бакалавр».

З 1994 року кафедра стала міжфакультетською. Її викладачі ведуть курс «Історія та культура України» на всіх неісторичних факультетах.

Провідні науковці здійснюють викладання таких дисциплін: «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія України», «Археологія України», «Історичне краєзнавство», «Історична географія», «Етнографія України», «Основи наукових досліджень», «Історія рідного краю», «Історія української культури», «Історія церкви в Україні», «Історіографія історії України», «Історія та культура України».

Кафедра робить значний внесок у підготовку фахівців за ОС «Магістр». У магістратурі кафедрою забезпечується вивчення таких дисциплін, як «Теорія та методологія історії», «Історія української еміграції», «Україна в міжнародних відносинах ХХ ст.», « Історія сил спеціальних операцій», «Український національно-визвольний рух у 20‑50‑х рр. ХХ ст.», «Становлення та розвиток української державності».

На кафедрі функціонують проблемні групи: «Актуальні проблеми історіографії та джерелознавства історії України» (керівник професор Бугрій В.С.); «Національні меншини в Україні у ХХ ст.» (керівник доцент Турков В.В.);  науковий гурток «Тризуб» (керівники доценти Жмака В.М. і Авхутська С.О.).

Кафедра активно залучає до наукової і творчої роботи студентів. Кожен провідний фахівець кафедри керує студентськими науковими дослідженнями. Студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, місцевих науково-практичних  конференціях.   

Кафедра успішно співпрацює з Українським інститутом національної пам’яті, Лабораторією суспільної освіти НАПН України, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Сумською обласною організацією «Національна спілка краєзнавців України», Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Сумським державним університетом, Лебединським педагогічним училищем імені А. С. Макаренка, Сумською обласною універсальною бібліотекою, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Державним архівом Сумської області.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

За період 2010-2014 рр. кафедрою історії України виконувалась колективна тема наукового дослідження «Етнополітичний і соціокультурний розвиток України в 20 – 30-х роках ХХ століття». Реєстраційний номер: 011U005729.

З 2015-2020 рр. колективною темою кафедри є: «Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті».Мета НДР: дослідити зміни у соціально-економічному, політичному та культурному аспектах історичного процесу в Україні у ХХ ст.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

Вовк Олександр Володимирович

В.о. завідувача кафедри історії України

ВОВК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

ДЕТАЛЬНІШЕ
Бугрій Володимир Станіславович

БУГРІЙ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України

ДЕТАЛЬНІШЕ
Абакумова Вікторія Іванівна

АБАКУМОВА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

доктор історичних наук, професор

ДЕТАЛЬНІШЕ
Турков Володимир Вікторович

ТУРКОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Подрєз Юлія Вікторівна

ПОДРЄЗ ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

ДЕТАЛЬНІШЕ
Авхутська Світлана Олександрівна

АВХУТСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України

ДЕТАЛЬНІШЕ
Каравайко Дмитро Володимирович

КАРАВАЙКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України

ДЕТАЛЬНІШЕ
Ярош Наталія Володимирівна

ЯРОШ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач

ДЕТАЛЬНІШЕ
Оліцький В’ячеслав Олександрович

ОЛІЦЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України

ДЕТАЛЬНІШЕ
Храмойкіна Дарія Сергіївна

ХРАМОЙКІНА ДАРІЯ СЕРГІЇВНА

лаборант кафедри історії України

ДЕТАЛЬНІШЕ

КОНТАКТИ

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87

Телефон: +38 (0542) 68-59-93

E‑Mail: [email protected]; [email protected]