Кафедра історії України

Кафедра історії України створена згідно рішення Ради Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка в жовтні 1991 року на базі кафедри історії СРСР. Підставою для цього стала постанова Міністерства народної освіти Української РСР від 2 вересня 1991 року (№1/д - 337) відповідно до якої, збільшувалась кількість годин на вивчення курсу «Історія України» і уводились нові навчальні дисципліни: «Археологія України», «Історіографія історії України» тощо. «Історія України» викладається в інституті історії та філософії протягом 8 семестрів (з І по ІV курси) – ОС «Бакалавр».

З 1994 року кафедра стала міжфакультетською. Її викладачі ведуть курс «Історія та культура України» на всіх неісторичних факультетах.

Провідні науковці здійснюють викладання таких дисциплін: «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія України», «Археологія України», «Історичне краєзнавство», «Історична географія», «Етнографія України», «Основи наукових досліджень», «Історія рідного краю», «Історія української культури», «Історія церкви в Україні», «Історіографія історії України», «Історія та культура України».

Кафедра робить значний внесок у підготовку фахівців за ОС «Магістр». У магістратурі кафедрою забезпечується вивчення таких дисциплін, як «Теорія та методологія історії», «Історія української еміграції», «Україна в міжнародних відносинах ХХ ст.», « Історія сил спеціальних операцій», «Український національно-визвольний рух у 20‑50‑х рр. ХХ ст.», «Становлення та розвиток української державності».

Кафедра активно залучає до наукової і творчої роботи студентів. Кожен провідний фахівець кафедри керує студентськими науковими дослідженнями. Студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, місцевих науково-практичних  конференціях.   

Кафедра успішно співпрацює з Українським інститутом національної пам’яті, Лабораторією суспільної освіти НАПН України, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Сумською обласною організацією «Національна спілка краєзнавців України», Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Сумським державним університетом, Лебединським педагогічним училищем імені А. С. Макаренка, Сумською обласною універсальною бібліотекою, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Державним архівом Сумської області.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

За період 2010-2014 рр. кафедрою історії України виконувалась колективна тема наукового дослідження «Етнополітичний і соціокультурний розвиток України в 20 – 30-х роках ХХ століття». Реєстраційний номер: 011U005729.

З 2015-2020 рр. колективною темою кафедри є: «Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті».Мета НДР: дослідити зміни у соціально-економічному, політичному та культурному аспектах історичного процесу в Україні у ХХ ст.

З 2021 року на кафедрі веде свою діяльність науково-дослідна лабораторія краєзнавчих та етнографічних досліджень а також науково-дослідна лабораторія археології.

З 2021 року колективною темою кафедри є: Соціально-економічні та культурно-освітні процеси в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

Оліцький В’ячеслав Олександрович

Завідувач кафедри

ОЛІЦЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України

Детальніше
Подрєз Юлія Вікторівна

ПОДРЄЗ ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат історичних наук, доцент

Детальніше

Кудінов Дмитро Валерійович

доктор історичних наук, професор

Детальніше
Вовк Олександр Володимирович

ВОВК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент

Детальніше
Турков Володимир Вікторович

ТУРКОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент

Детальніше

Ступак Дмитро Вікторович

кандидат історичних наук, старший викладач

 

Детальніше

Осадчий Євген Миколайович

кандидат історічинх наук, старший викладач

Детальніше

Тарабан Юрій Валентинович

доктор філософії, старший викладач

Детальніше

Ювко Єгор Юрійович

викладач

Детальніше

Сидоренко Яна Сергіївна

лаборант кафедри

КОНТАКТИ

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87

Телефон: +38 (0542) 68-59-93

E‑Mail: ukrist@sspu.edu.ua; ukrist@ukr.net

Меню