Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

Про кафедру

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін була створена 1 вересня 2015 р. шляхом об’єднання кафедри всесвітньої історії та кафедри методики викладання суспільних дисциплін та є правонаступником двох кафедр. Відтоді її колектив формувався поступово, модифікуючись і зазнаючи реформування у контексті сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів та вимог й принципів Болонського процесу. Робота кафедри підпорядковувається основним тенденціям та новітнім умовам розвитку загальної історичної освіти.

Основні напрямки роботи:

  • навчально-методична робота;
  • науково-дослідна робота;
  • організаційно-методична робота;
  • робота з виховання студентів;
  • громадська робота.

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін виступає ініціатором проведення традиційної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи», Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Краєзнавчі музеї Сумщини – центри збереження і використання історико-культурної спадщини», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейна педагогіка у професійній підготовці майбутнього вчителя», Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми всесвітньої історії: сучасний дискурс», Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика».

На кафедрі працюють 12 викладачів, з них 3 професори, 6 доцентів, 2 сттарших викладача, які є авторами наукових монографій, підручників та навчальних посібників у різних напрямах історичної науки.

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності викладацького колективу кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін.

Тематика наукових досліджень викладацького колективу кафедри відповідає профілю підготовки фахівців із всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, тому наукова діяльність кафедри справляє значний вплив на методичне забезпечення процесу та підвищення якості підготовки фахівців спеціальності «Історія». Інтереси науковців кафедри віддзеркалюються в тематиці курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентів. Апробація наукових здобутків здійснюється в процесі викладання  курсів за вибором та наукових семінарів.

Викладачі кафедри активно підтримують співробітництво з провідними науковими центрами, проходять стажування на їх базі  та беруть участь у міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Актуальні питання всесвітньої історії та методики викладання суспільних дисциплін».

За час роботи по науковій темі кафедри викладачами було: опубліковано більше 100 наукових статей у фахових виданнях, два навчальних посібника з грифом МОН України, колективну монографію, засновано видання науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін».

Склад кафедри

Моцак Світлана Іванівна

Завідувач кафедри

Моцак Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Потєхін Олександр Володимирович

Потєхін Олександр Володимирович

доктор історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Сокирська Владилена Володимирівна

Сокирська Владилена Володимирівна

доктор історичних наук, професор

 

ДЕТАЛЬНІШЕ
Горобець Ігор Володимирович

Горобець Ігор Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Горобець Ігор Володимирович

Подрєз Юлія Вікторівна

кандидат історичних наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Снегірьов Ігор Олександрович

Снегірьов Ігор Олександрович

кандидат філософських наук, доцент

ДЕТАЛЬНІШЕ
Жуков Олександр Володимирович

Жуков Олександр Володимирович

кандидат історичних наук, старший викладач

ДЕТАЛЬНІШЕ
Михтуненко Вікторія Вікторівна

Михтуненко Вікторія Вікторівна

кандидат історичних наук,
старший викладач

ДЕТАЛЬНІШЕ
Гаврильченко Римма Закіріївна

Гаврильченко Римма Закіріївна

старший лаборант

У 1992 році закінчила історичний факультет СДПІ імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія».

 

Меню