Науково-дослідницька діяльність

Напрями діяльності

План проведення наукових заходів
Навчально-наукового Інституту історії, права та міжнародних відносин на 2020-2021 н.р.

№ з/п

Тема конференції

Контактна особа, відповідальна за проведення заходу (ПІБ, тел.)

Дата

проведення

Орієнтовна

к-сть учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

 

«Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»

 

Іваній О.М.

21 травня

2021 р.

200

Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова), університет політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова), Кишиневський державний педагогічний університет імені I. Creanga (Молдова), Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (Біларусь), Східно-Казахстанський державний університет імені С. Аманжолова (Казахстан), Термезький державний університет імені Ойбека (Узбекістан),  Бартинський університет (Турція), Північний національний університет м. Іньчуань, провінція Нінся (КНР), Державний університет м. Піза (Італія), Школа професійної освіти Університету Ere (Туреччина).

 

Міжнародна наукова конференція «Світовий порядок і Україна: історія, сучасність, перспективи»

Горобець І.В.

Травень- червень 2021 р.

100

Сумська обласна державна адміністрація; Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Варшавський університет, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Молдавський державний університет, Південно-Західний університет «Неофіт Рильський»,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

ІІ. Всеукраїнські конференції

 

VIII  Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених»

 

Вовк О.В.

24 вересня 2020 р.

45

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

Національна спілка краєзнавців України

 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Археологія Північно-Східної України: здобутки, сучасний стан та перспективи»

Вовк О.В.

11 лютого 2021 року

50

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

Інститут археології НАН України

Спілка археологів України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Навчально-науковий інститут історії,

права та міжнародних відносин

 

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи»

Моцак С.І.

 

25-26 березня 2021 р.

150

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації,
 Інститут педагогіки НАПН України, відділ суспільствознавчої
освіти,
 Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова, кафедра методики навчання суспільних
дисциплін та гендерної освіти,
 Центральноукраїнський Державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка, навчально-наукова лабораторія
суспільствознавчої освіти,
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ«Донбаський
державний педагогічний університет», кафедра вітчизняної та
зарубіжної історії,
Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка, кафедра всесвітньої історії та методики
викладання історії,
 Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка, історичний факультет, кафедра
всесвітньої історії та релігієзнавства,
 Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського, кафедра історії,
 КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені
А.С. Макаренка», циклова комісія соціально-економічних
дисциплін,
 Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка, кафедра історії, правознавства та
методики навчання,
 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Сумській області
 Управління Державної служби якості освіти у Сумській
області

 

 

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених»

Михтуненко В.В.

22-23 квітня 2021 р.

150

 

ІV. Інші наукові заходи (регіональні конференції, семінари, круглі столи, вебінари та ін.)

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл «Військові традиції в Україні: всеукраїнський та місцевий виміри» (дистанційно)

Вовк О.В.

3 грудня 2021 року

25

 

 

Круглий стіл «Сьогодення та історико-культурна спадщина Сумщини» (дистанційно)

Авхутська С.О.

29 січня 2021 року

30

 

 

Круглий стіл з археології та музеєзнавства присвячений Дню народження видатного археолога Вікентія Хвойки

Михтуненко В.В.

18 лютого 2021 року

20

 

 

Круглий стіл «Майдан: історія, здобутки, значення»

Вовк О.В.

19 лютого 2021 року

20

 

 

Конкурс відеопроєктів серед учнівської молоді «Вивчати історію – це круто!»

Вовк О.В.

Березень-квітень 2021 року

До 50

 

 

Засідання творчої групи викладачів громадянської освіти закладів освіти. "Викладання громадянської освіти в  умовах дистанційного (змішаного) навчання".

Моцак С.І.

17 березня 2021 року

40

 

 

Круглий стіл «Вищий антикорупційний суд України та  світова практика»

Звірко О.Є.

18 березня 2021 р.

20

 

 

Тиждень історії (майстер – класи для школярів міста Сум та області)

Моцак С.І., Михтуненко В.В., Жуков О.В.

29 березня -02 квітня 2021 р.

40

 

 

Презентація монографії Б.Л. Корогода

Подрєз Ю.В.

Квітень 2021

25

 

 

Тематична зустріч «Розвиток інформаційного простору. Право на інформацію» зі спеціалістами Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації

Моцак С.І.

21 квітня 2021 р.

20

 

 

Круглий стіл «Розвиток історичної освіти на Сумщині: історія, сучасний стан та перспективи»

Вовк О.В.

23 квітня 2021 р.

25

 

 

Презентація монографії проф. В. Бугрія

Бугрій В.С.

23 квітня 2021 р.

До 50

 

 

Круглий стіл «Пам’ять про Чорнобиль. 35 років трагедії»

Вовк О.В.

26 квітня 2021 року

25

 

 

Круглий стіл: історико-філософський дискурс (обговорення перегляду художнього фільму «Парфумер» в рамках роботи історичного кіноклубу «Люмьєр»)

Снегірьов І.О., Михтуненко В.В.

квітень 2021 р.

25

 

 

Круглий стіл «365 градусів  за шкалою медіаграмотності»

Моцак С.І., Михтуненко В.В., Авхутська С.І.

Травень 2021 р.

20

 

 

Регіональний круглий стіл  «Інновації в правничій сфері як фактор коригування змісту освітніх компонентів»

Кучук А.М.

12 травня 2021 р.

 

20

 

Меню