Виховна робота

Напрями діяльності

Виховна діяльність в Інституті історії, права та міжнародних відносин зорієнтована на створення сприятливих умов для розвитку молоді, виховання студентів і спонукання їх до самовиховання, навчальна та виховна діяльність тісно пов’язані між собою.

В навчально-науковому Інституті історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка виховна робота здійснюється за основними напрямами:

 • розвиток високого рівня професіоналізму, який включає глибокі спеціальні знання та фахову підготовку;
 • формування здібностей до самостійного мислення, прийняття креативних, нестандартних рішень;
 • підготовка свідомої національної інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти;
 • виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, висококваліфікованими, високоосвіченими особистостями, носіями високої світоглядної, професійної, інтелектуальної, політичної та фізичної культури;
 • гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з оточуючим світом, культурою, мистецтвом, природою;
 • створення об’єктивних умов для вільного розвитку особистості студента, його загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідницької, культурно-просвітницької, суспільно-громадської, соціально-правової та ін.);
 • формування духовності, становлення моральності та гідності;
 • становлення чіткої громадянської позиції студентської молоді, сприяння прагненню до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення;
 • ліквідація інфантилізму, утриманства, байдужості серед студентської молоді;
 • виховання почуття колективізму, вміння працювати у команді, здатність до розвитку високих естетичних смаків та ідеалів;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкогольних напоїв, тютюну, наркотиків.

Життя студентів інституту за межами аудиторії

Наші студенти беруть участь в археологічних експедиціях, які є базами практик під керівництвом кращих вітчизняних та зарубіжних археологів. Етнографічна практика проходить в Карпатах. Юридична практика проводиться на базі правоохоронних та судових органів влади. Студенти-міжнародники мають можливість закріпити свої знання під час проходження практики в установах та організаціях за межами України.

Важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу є впровадження студентського самоврядування, що сприяє  зростанню у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодінню навичками організатора управління, які необхідні в майбутній професійній діяльності.

В Інституті працюють куратори академічних груп, які активно сприяють формуванню й організації діяльності колективу навчальної групи студентів, створенню оптимальних умов для становлення й самовизначення особистості майбутнього фахівця-педагога – людини морально і духовно зрілої, гармонійно розвиненої, соціально-активної і національно-свідомої.

Меню