Новини

Асистентська практика магістрантів-істориків розпочалась у дистанційному режимі

Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Історія) є проходження студентами асистентської практики.

Майбутні магістри отримують  кваліфікацію магістра освіти, викладача історії, вчителя історії, керівника історико-патріотичних гуртків, тому практичній підготовці з педагогічної діяльності відводиться особлива увага.

У зв’язку з карантином та обмежувальними заходами в країні і відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка Лянного Ю.О., магістранти 061 групи  денної форми навчання ННІ історії, права та міжнародних відносин направлені для проходження асистентської  практики в дистанційному режимі з 02.11 по 29.11.2020 р. на кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін та історії України.

02.11.2020 р. відбулася настановча відео-конференція за участю викладачів-методистів кафедр, доцентів Моцак С.І., Подрєз Ю.В., та магістрантів 061 групи. Магістранти отримали завдання та методичні рекомендації щодо проходження практики в дистанційному режимі.

До відома студентів була доведена інформація про тривалість і терміни проходження. Студенти ознайомилися із завданнями, визначеними програмою практики, та вимогами до оформлення звітної документації. Студенти дізналися про перелік документів, які вони повинні підготувати після закінчення практики. Також відбулось жваве обговорення шляхів профорієнтації та способів популяризації даної спеціальності.

Організація та проходження практики відіграє важливу роль у формуванні готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності. Саме виконання завдань програми практики сприяє формуванню у студентів уміння застосовувати в професійній діяльності науково-теоретичні знання, здобуті при вивченні суспільних, загально-педагогічних і спеціальних дисциплін, розвитку інтересу до педагогічної та наукової діяльності. Також практика дозволяє створити цілісне уявлення про сутність та специфіку роботи, освоїти норми етичної поведінки, допомагає у виборі майбутньої сфери працевлаштування відповідно до власних здібностей та інтересів.

Бажаємо студентам-практикантам на належному рівні виконати завдання практики, отримати позитивний досвід та яскраві враження.

Нехай Вам щастить у реалізації визначених завдань!!!

Меню