Новини

Під керівництвом викладачів кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін студенти прийняли участь у науковій конференції

Викладачі та студенти кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка 17 листопада 2020 р. взяли участь у Всеукраїнській онлайн-конференції з міжнародною участю «Другі Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії» (присвячені 60-літтю професора Бориса Года).

З доповідями виступили студенти різних курсів: Ювко Є., Самотуга Ю., Самотуга І., Дегтярьов В., Ребенок В.  Науковими керівниками студентських доповідей виступили доценти та викладачі кафедри (к. пед., доц.  Моцак С.І., к.і.н., ст. викл. Жуков О.В., к. пед., доц.  Снагощенко В.В., к.і.н., доц. Горобець О.В., к.і.н., викл. Михтуненко В.В.). У межах конференції були обговорені найбільш актуальні питання всесвітньої історії: від релігійних конфліктів на Балканах та спадщини Великої французької революції до проблем британської колонізації Австралії та наслідків реалізації плану Маршала в Європі. Впевненість подачі матеріалу, його послідовний виклад в презентаціях та аргументація позиції з посиланням на джерельну базу – засвідчили відповідальний підхід студентів, їх активність та обізнаність. Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою процесу навчання. Особливу вдячність висловлюємо кафедрі всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та її завідувачці Тронько Т.В. (кан.іст. наук, доцентка) за плідну співпрацю та надану можливість презентувати результати студентських досліджень.

Меню