Новини

Інформаційно-комунікаційна практика студентів-міжнародників

05.05.2023 року відбулася настановча та організаційно-методична конференція з нагоди проходження здобувачами вищої освіти у період з 08 по 19 травня 2023 року Інформаційно-комунікаційної практики у сфері міжнародних відносин.

Базами практики було обрано: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної військової адміністрації; Глухівська телерадіокомпанія; Відділ міжнародних зв’язків СумДПУ імені А.С. Макаренка. Рекомендації та настанови студентам надали: консультант-експерт, керівник практикою доц.В.Г. Ціватий, завідувач кафедри, доц. С.І .Моцак, завідувач практикою в Університеті І.В. Ємець, заступник директора з навчальної роботи О.В. Жуков.

Здобувачі вищої освіти, що навчаються на ІІ курсі за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ОП «Міжнародні відносини») готуються до, мабуть, найважливішої практики за весь період свого навчання – першої практики за фахом – навчальної у сфері міжнародної діяльності, яка дозволить їм спробувати власні сили в обраній і вже улюбленій професії, перевірити отримані знання, уміння, навички та професійні компетенції в реальному житті та виробничих ситуаціях, і перш зва все – міжнародно-політичному та дипломатичному середовищі.

Завданнями проходження здобувачами навчальної практичної підготовки («Інформаційно-комунікаційна практика у сфері міжнародних відносин») визначено: ознайомлення здобувачів вищої освіти із майбутньою професією у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії; вивчення практичної організації та інформаційно-комунікаційної діяльності інституцій, які пов’язані із діяльністю у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії, господарюючих суб’єктів, державних інституцій і принципів їх функціонування у сфері міжнародних відносин; систематизація теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності у сфері міжнародних відносин; оволодіння сучасними методами аналізу та оцінки стану міжнародно-політичної, зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної та дипломатичної діяльності; засвоєння інструментарію регулювання міжнародно-політичних, зовнішньополітичних, міжнародно-безпекових, інформаційних, документо-комунікаційних і дипломатичних видів діяльності на різних інституціональних рівнях управління.

За підсумками Інформаційно-комунікаційної практики відбудеться підсумкова конференція за участю стейкхолдерів. Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в СумДПУ імені А.С. Макаренка (Інститут історії, права та міжнародних відносин), який здійснюється шляхом: анкетування стейкхолдерів; отримання пропозицій і зауважень від стейкхолдерів щодо освітніх програм (ОП); отримання пропозицій і зауважень від стейкхолдерів щодо нормативно-правових актів Університету.

Меню