Новини

«Шкільна історична освіта у контексті нової української школи: інтеграція історичної й педагогічної науки»

2 грудня 2021 року завідувач  кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка Моцак С.І. та к.п.н., доцент кафедри історії України Авхутська С.О. долучилися до участі у Всеукраїнському  науково-практичному круглому столі «Шкільна історична освіта у контексті нової української школи: інтеграція історичної й педагогічної науки», організаторами якого стали відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України та Інститут історії України НАН України.

З вітальним словом до учасників столу звернулися академіки НАПН України Василь Кремень та Валерій Смолій, модераторами заходу виступили член-кореспонденти НАПН України Олена Пометун та Олександр Удод.

Учасники мали можливість заслухати доповіді, присвячені  важливим й актуальним проблемам розвитку шкільної історичної освіти, а саме: «Історична наука VS історична політика: проблеми формування змісту історичної освіти в Україні» (Олександр Удод, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділом української історіографії Інституту історії України НАН України), «Війна пам’ятей: боротьба за історичну спадщину Київської Русі» (Володимир Ричка, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, сектор досліджень Київської Русі Інституту історії України НАН України), «Майдан 2013-2014 рр.: як сучасна історія стає предметом історичної освіти» (Володимир Головко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України), «Реалізація сучасних підходів до навчання історії у загальноосвітній школі» (Костянтин Баханов, доктор педагогічних наук, професор кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету), «Шкільна історія як дискурс (мова підручників). Україна і Європа» (Георгій Касьянов, доктор історичних наук, професор, Університет ім. М. КюріСкладовської в Любліні), «Державний стандарт базової середньої освіти та модельні програми – нові орієнтири розвитку шкільної історичної освіти» (Тетяна Ремех, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України), «Особливості змісту і методики навчання інтегрованих курсів історії й громадянської освіти (на прикладі курсу «Я досліджую світ» (Пометун Олена, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України) та ін.

Дякуємо організаторам за вкрай важливий захід!

Меню