Новини

В ННІ історії, права та міжнародних відносин підбили підсумки виробничої педагогічної практики магістрів-істориків

03 грудня 2021 р. відбулася підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики студентів-магістрантів 2 курсу навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Виробнича педагогічна практика проходила з 4 жовтня по 12 листопада 2021 року в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічної та передвищої освіти міста Сум та за його межами. Практика проводилась під керівництвом викладачів-методистів кафедр всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін та історії України канд. пед.н., доцента Моцак С.І., канд. пед.н., доцента Авхутської С.О., канд. пед.н., старшого викладача Ярош Н.В.

Даний вид практики є найбільш відповідальним етапом у здобутті студентами-магістрантами професійної компетентності, знань, умінь та навичок вчителя, і є показником того, наскільки глибоко та усвідомлено студенти засвоїли теоретичні основи фахових дисциплін, педагогіки, спеціальних методик викладання, оволоділи практичними уміннями організації учнівського колективу.

Більшість студентів креативно підійшли до проведення уроків з історії та громадянської освіти, позакласних заходів та виховних годин, та отримали високу оцінку їхньої роботи за місцем проходження практики.

Під час онлайн-конференції практиканти обговорили сильні й слабкі сторони освітнього процесу у базах проходження практики, розповідали про різні ситуації, які траплялися з ними, зокрема торкнулися питання підвищення мотивації до навчання в учнів старших класів.

Керівник практики – завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін канд. пед.н., доцент Моцак С.І. - узагальнила результати роботи студентів, зазначивши, що педагогічна практика допомогла магістрам поглибити та зміцнити теоретичні знання, удосконалити практичні вміння й отримати професійний досвід.

Меню