Новини

Студентська науково-практична конференція «Війна і мир в період модерну та сучасності: виклики часу та уроки історії»

9 та 12 травня 2023 р. під керівництвом директора ННІ історії, права та міжнародних відносин, кандидата історичних наук, доцента Юлії Вікторівни Подрєз відбулася студентська науково-практична конференція «Війна і мир в період Модерну та Сучасності: виклики часу та уроки історії».

Захід було організовано студентами 3 курсу спеціальностей «Історія», «Історія та археологія», «Міжнародні відносини». З вітальним словом до студентів звернулася заступник директора ННІ з наукової роботи, старший викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Вікторія Вікторівна Михтуненко.

Упродовж навчального року в рамках вивчення навчальних дисциплін «Нова історія країн Європи та Америки», «Модерна історія країн Європи та Америки», «Історія, політичні системи та зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки», викладання яких забезпечує доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Владилена Володимирівна Сокирська, студентами здійснювалися наукові дослідження, що стосувалися проблем причин розв’язання та перебігу військових конфліктів, особливостей та наслідків їх мирного врегулювання. Важливою складовою кожного дослідження студенти бачили актуальність історичної проблематики з огляду на реалії сьогодення, роль особистостей в історії, місце в ній дипломатії.

Проведення конференції стало підсумком опанування студентами означених вище навчальних дисциплін, вироблення навичок здійснення наукових досліджень та організації презентації їх результатів широкому загалу. Рівень дискусій, презентацій та доповідей виходив далеко за рамки навчальної програми і засвідчив інтерес здобувачів до обраних спеціальностей, рівень сформованості фахових компетентностей та практичних результатів навчання.

Меню