Новини

Previous Next

Під керівництвом викладачів кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін студенти прийняли участь у науковій конференції

Викладачі та студенти кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка 17 листопада 2020 р. взяли участь у Всеукраїнській онлайн-конференції з міжнародною участю «Другі Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії» (присвячені 60-літтю професора Бориса Года).

Previous Next

Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя історії: конференція-онлайн

28 жовтня 2020  року  в режимі онлайн на платформі ZOOM кафедрою всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин  СумДПУ імені А.С. Макаренка було організовано та проведено відеоконференцію «Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя історії».

Previous Next

Літопис Самійла Величка тепер в Інституті історії, права та міжнародних відносин

16 жовтня 2020 р. директор ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка к.і.н., доц. Юлія Подрєз разом з к.і.н., ст. викл. В’ячеславом Оліцьким відвідали Інститут історії України НАНУ, де відбувалась презентація повного видання літопису Самійла Величка, присвячена 300-річчю написання історичної пам’ятки.

Previous Next

Асистентська практика магістрантів-істориків розпочалась у дистанційному режимі

Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Історія) є проходження студентами асистентської практики.