Новини

Previous Next

Кафедрою історії України проведено круглий стіл «Сьогодення та історико-культурна спадщина Сумщини»

29 січня 2021 року викладачами кафедри історії України СумДПУ ім. А. С. Макаренка було організовано і проведено круглий стіл «Сьогодення та історико-культурна спадщина Сумщини».

Previous Next

Захист магістерських кваліфікаційних робіт у студентів спеціальності 014 Середня освіта (ІСТОРІЯ) денної форми навчання

23-24 грудня 2020 року в Навчально-науковому інституті історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбувся захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітнього рівня «Магістр» денної форми навчання.

Екзаменаційну комісію склали канд. іст. н., доц., директор ННІПМВ Ю.В.Подрєз, канд. іст. н., доц., в.о. завідувача кафедри історії України О.В.Вовк, канд. пед. н., доц., в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін С.І.Моцак , канд. іст. н., ст. викл. О.В.Жуков. Очолив екзаменаційну комісію доц. О.В.Вовк.

Оцінювання результатів захисту кваліфікаційних робіт відбувалось відповідно до чинного законодавства та Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету (протокол №5 від 30 листопада 2020 р.).

Вітаємо всіх наших випускників-магістрів  денної форми навчання з успішним захистом! Бажаємо втілення планів і задумів!

Previous Next

Дипломатична гра «Модель ООН-2020» відбулася в інституті вперше

22 грудня 2020 року викладачами ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка (Подрєз Ю.В., Моцак С.І., Ціватим В.Г., Михтуненко В.В., Жуковим О.В.) спільно із студентами спеціальності «Міжнародні відносини» було організовано та проведено І Дипломатичну гру «Модель ООН-2020», яка була присвячена професійному святу – Дню працівників дипломатичної служби України.

Previous Next

Студенти-міжнародники відвідали державний архів Сумської області!

Студенти 1 курсу спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  ННІ історії, права та міжнародних відносин у рамках співпраці із Державним архівом Сумської області під керівництвом кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри історії України В.О. Оліцького відвідали Державний архів Сумської області.

Previous Next

Участь кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін в заходах до дня дипломатичної служби України

17 грудня 2020 р. викладачі кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка (в.о. завідувача кафедри, к.п.н., доцентка Моцак С.І., к.і.н, доцент Горобець І.В., к.і.н, старший викладач Жуков О.В., к.і.н., старший викладач Михтуненко В.В) та студенти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН», яка проходила на базі історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та була присвячена прийдешньому професійному святу – Дню дипломатичної служби України.

Previous Next

Всеукраїнський науково-методичний онлайн-семінар «методика викладання європейської інтеграції»

15 грудня 2020 року викладачі ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка к.п.н, доцент Світлана Моцак, к.п.н., доцент Світлана Авхутська, к.і.н., старший викладач Вікторія Михтуненко стали учасниками Всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика викладання європейської інтеграції» , який був організований і проведений кафедрою історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у рамках реалізації проекту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність».

Previous Next

Захист магістерських кваліфікаційних робіт з історії

15 грудня 2020 року в Навчально-науковому інституті історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбувся захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітнього рівня «Магістр» заочної форми навчання.

Previous Next

Студенти історичного спробували себе в гончарному мистецтві

10 грудня  2020 р. кандидат  історичних  наук, доцент кафедри всесвітньої історії, голова правління «Ніжинського археологічного товариства» Іван Ставніславович  Кедун провів для студентів спеціальності 0.32 Історія та археологія ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ ім. А.С. Макаренка майстер-клас з історичного гончарства.

Previous Next

Кафедрою історії україни проведено круглий стіл, присвячений Дню збройних сил України

03.12.2020 року викладачами кафедри історії України СумДПУ ім. А. С. Макаренка було організовано і проведено круглий стіл, присвячений Дню збройних сил України «Військові традиції в Україні: всеукраїнський та місцевий виміри».